Czym jest SMART?

SMART jest systemem opracowanym przez Akademicki Klub Taekwondo Udar przeznaczonym dla klubów sportowych, które w prosty i niewymagający dużego nakładu czasu sposób chcą motywować do efektywnego treningu ćwiczących oraz kontrolować ich rozwój. System zwiększa satysfakcję z uprawiania sportu oraz pomaga w rzetelnej ocenie trenerom.

Cele systemu

Główne cele systemu SMART są odpowiedzią na zauważone na przestrzeni lat przez trenerów AKT Udar potrzeby ćwiczących, które ulegają ciągłym przemianom tak jak ewoluuje stosunek społeczeństwa do sztuk walk.
Ostatecznie SMART umożliwia nagrodzenie najbardziej ambitnych i wytrwałych adeptów przy zachowaniu założeń wyrównujących szanse wszystkich zawodników niezależnie od stopnia zaawansowania. Wykorzystanie systemu w czasie cyklu treningowego pozwala osiągnąć:
  • Wytworzenie zdrowego współzawodnictwa wśród ćwiczących.
  • Miarodajną ocenę rozwoju i postępu trenujących.
  • Możliwość oceny przygotowania i podejścia do treningu dla dopuszczenia do egzaminów uczniowskich i mistrzowskich.
  • Nagrodzenie wytrwałości, poświęcenia i zaangażowania.